Toegang tot deze site

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door ProductIP. ProductIP geeft u onder voorwaarden toegang tot de website en een beperkte licentie om de website persoonlijk te gebruiken. Het is niet toegestaan de website te downloaden (behalve voor cachen van pagina’s en het downloaden van publicaties, technische documenten of andere informatie) of te veranderen, of een gedeelte van de website, tenzij u de schriftelijke goedkeuring heeft van ProductIP. U heeft niet het recht om: de website of de inhoud daarvan commercieel te gebruiken of door te verkopen; productoverzichten, – omschrijvingen of -prijzen te verzamelen of te gebruiken; de website of de inhoud daarvan op een afgeleide manier te gebruiken; accountinformatie te downloaden of te kopiëren ten behoeve van een andere commerciële partij; de website te gebruiken voor datamining, robots of vergelijkbare manieren voor het verzamelen en binnenhalen van data.

Niets van deze website of van een gedeelte van de website mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op elke andere manier commercieel worden uitgebaat zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van ProductIP. Het is niet toegestaan om frames of frame-technieken te gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere merkeigen en auteursrechtelijke informatie op te nemen of in te sluiten. U mag geen metatags of ‘verborgen tekst’ gebruiken met de naam of de handelsmerken van ProductIP zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van ProductIP. Bij elk ongeoorloofd gebruik beëindigt ProductIP de toestemming of licentie.

Vacatures

Deze website kan informatie bevatten over vacatures en kansen op een baan bij ProductIP. Als u besluit te solliciteren naar een vacature, gaan we ervan uit dat u, door het maken of inzenden van een aanvraagformulier of door het toesturen van uw cv, ermee instemt dat ProductIP uw persoonlijke gegevens die op het aanvraagformulier of in uw cv staan gebruikt, bewaart of vernietigt om uw sollicitatie of aanvraag te beoordelen volgens onze standaardprocedure voor werving en selectie en voor doeleinden die hieronder zijn benoemd.

Stuur geen aanvraag of solliciteer niet als u het niet eens bent met het gebruik, het beheer of de vernietiging van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

– wij bewaren uw gegevens in ons bestand voor een periode van maximaal twaalf maanden om u te kunnen inlichten als er geschikte vacatures ontstaan. Mocht er een nieuwe vacature ontstaan, kunt u alsnog solliciteren naar deze functie.

– afhankelijk van de aard van uw sollicitatie, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens naar buiten de Europese Economische Zone (European Economic Area – EEA) versturen.

Online bestellen

Deze website kan u de mogelijkheid bieden om ProductIP publicaties te bestellen of te downloaden, informatie aan te vragen of u aan te melden voor (online) seminars. Als u hiervan gebruik wilt maken, wordt van u bepaalde persoonlijke identificeerbare informatie gevraagd. Het gebruik van deze gegevens wordt behandeld in onze privacyverklaring.

Jurisdictie

Uw toegang tot en het gebruik van deze website, het privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden (en elk conflict, onenigheid, proces of claim van welke aard dan ook die daardoor ontstaat) zijn onderworpen aan of worden geïnterpreteerd uitsluitend volgens de Nederlandse wetten behoudens de regels in het geval van tegenstrijdigheid van wetten. Alle conflicten die hiermee verband houden zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtsprekende instanties.

Handelsmerken

Deze website bevat handelsmerken die eigendom zijn van en geregistreerd door ProductIP om zijn dienstverlening te onderscheiden. Er is hierbij geen enkele licentie of toestemming verleend om deze handelsmerken te gebruiken. Hergebruik of reproductie is niet toegestaan zonder specifieke, schriftelijke toestemming.

Disclaimer

© 2014 ProductIP BV. Alle rechten voorbehouden. De diensten van ProductIP en de samenstelling van gegevens op deze website zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig uit publiekelijk toegankelijke bronnen. ProductIP aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid. Hoewel we alle inspanningen hebben verricht om de juistheid van gegevens te waarborgen, kan ProductIP geen garantie geven tegen fouten of tekortkomingen en ProductIP aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid, zonder voorbehouden, voor schade of verlies, indirect of direct, of voor verlies of schade als gevolg van het gebruiken of downloaden van de informatie op deze website.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-7-2014.